Przejdź do treści

Najważniejsze wydarzenie regionalnego sportu

26 WRZEŚNIA 2024 – Arena Legionowo

UDZIAŁ BEZPŁATNY


Europejskie Forum Regionalnego Sportu

Europejskie Forum Regionalnego Sportu to przestrzeń do spotkań dla zawodników, trenerów, menadżerów sportu oraz pasjonatów sportu.

Forum skupiać będzie się na kluczowych tematach związanych z rozwojem sportu na poziomie regionalnym, inwestycjami w infrastrukturę sportową, organizacją imprez sportowych oraz promocją sportu jako czynnika wpływającego na rozwój gospodarczy regionu.

Europejskie Forum Regionalnego Sportu 2023

Partnerzy