Przejdź do treści

Dla kogo?

KLUBY SPORTOWE

 • Finansowanie klubów sportowych na poziomie regionalnym;
 • Współpraca klubów sportowych z lokalnym biznesem;
 • Rozwój młodzieżowych sekcji sportowych;
 • Profesjonalizacja klubów sportowych;
 • Partnerstwa publiczno-prywatne w rozwoju klubów sportowych;
 • Promocja sportu na poziomie regionalnym;
 • Wsparcie klubów sportowych w zakresie marketingu i komercjalizacji;
 • Innowacje w klubach sportowych;
 • Budowanie społeczności wokół klubów sportowych.

BIZNES

 • Korzyści i wyzwania związane z angażowaniem biznesu w rozwijanie sportu;
 • Innowacje i technologie w sporcie;
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w sporcie;
 • Partnerstwa biznesu z klubami i organizacjami sportowymi;
 • Turystyka sportowa jako źródło dochodów regionalnych;
 • Promowanie lokalnych marek i produktów w sportowym biznesie;
 • Inwestowanie w infrastrukturę sportową jako sposób na rozwijanie biznesu.

SAMORZĄD

 • Współpraca między samorządem a organizacjami sportowymi na rzecz rozwoju lokalnego sportu;
 • Rola samorządu w zapewnieniu równego dostępu do sportu dla mieszkańców regionu;
 • Zarządzanie i planowanie infrastruktury sportowej na poziomie samorządu;
 • Polityka sportowa na poziomie samorządu;
 • Finansowanie sportu na poziomie samorządu;
 • Współpraca transgraniczna w obszarze sportu na poziomie samorządu;
 • Promocja lokalnego sportu na poziomie samorządu.