Przejdź do treści

Debaty i panele eksperckie

ROLA SPORTU JAKO NARZĘDZIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ

Jak sport może promować integrację różnych grup społecznych, kulturowych i etnicznych w regionie, oraz jakie działania mogą być podejmowane, aby zapewnić dostęp do sportu dla wszystkich?

SPORT JAKO MOTOR ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU

Jak inwestycje w infrastrukturę sportową, organizację imprez sportowych czy promocję sportu mogą wpłynąć na rozwój gospodarczy regionu, generowanie miejsc pracy i zwiększenie atrakcyjności turystycznej?

WYZWANIA ZWIĄZANE Z RÓWNOŚCIĄ PŁCI W SPORCIE REGIONALNYM

Jakie są bariery i wyzwania związane z równością płci w regionalnym sporcie, takie jak dostęp do zasobów, wsparcie finansowe, promocja i udział w zarządzaniu, oraz jakie działania można podjąć, aby osiągnąć większą równość płci w świecie sportu?

EDUKACJA I ROZWIJANIE TALENTÓW SPORTOWYCH W REGIONIE

Jakie programy edukacyjne i wsparcie finansowe są potrzebne, aby odkrywać i rozwijać talenty sportowe w regionie, oraz jakie są najlepsze praktyki w identyfikowaniu, szkoleniu i wspieraniu młodych sportowców?

SPORT JAKO ŚRODEK WALKI Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I PROBLEMAMI ZDROWOTNYMI

W jaki sposób sport może być używany jako narzędzie do zwalczania wykluczenia społecznego, problemów zdrowotnych, takich jak otyłość czy choroby niezakaźne, oraz jakie są przykłady udanych programów sportowych, które przyczyniły się do poprawy sytuacji społeczno-zdrowotnej w regionie?

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ REGIONALNEGO SPORTU

Jakie podejścia do zrównoważonego rozwoju sportu w regionie można wdrożyć, takie jak ochrona środowiska, społeczna odpowiedzialność, uczciwość w sporcie czy integracja społeczna, oraz jakie korzyści może przynieść zrównoważony rozwój sportu dla społeczności lokalnych i środowiska naturalnego?