Przejdź do treści

Prezentacja – Zwiększanie roli organizacji sportowych w kształtowaniu polityki społecznej na przykładzie Rad Sportu.