Przejdź do treści

PANEL 6: Programy upowszechniania sportu dzieci i młodzieży – jak małe ośrodki mogą skorzystać z programów MSiT zarządzanych przez PZS – edukacja i rozwijanie talentów sportowych w regionie