Przejdź do treści

DEBATA 1: Promocja regionu przez Sport – efekt synergii jako motor gospodarczy rozwoju regionu