Przejdź do treści

Stanisław Porada

    Stanisław Porada

    Stanisław Porada Burmistrzem Miasta i Gminy Działoszyce jest od 2018 roku. Posiada wykształcenie wyższe. Mieszka w Dziekanowicach wraz z żoną i trójką dzieci. Wiele lat pracował w zagranicznych korporacjach, przez 9 lat menadżer kancelarii prawnej. Jego pasje to przede wszystkim: wdrażanie nowych technologii w tym energii odnawialnej, sporty lotnicze oraz podróże. Szczególnie ważne jest dla niego dobro mieszkańców oraz poprawa jakości ich życia. Wysokiej jakość usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, infrastruktura drogowa są kluczowym elementem dla dobrobytu społeczności lokalnej. Z inicjatywy Burmistrza w Gminie Działoszyce realizowanych jest wiele projektów kluczowych dla rozwoju lokalnej społeczności takich jak: powstanie żłobka, świetlic środowiskowych, remonty świetlic wiejskich, poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych, punkt selektywnego zbierania odpadów, kanalizacja sanitarnej, rewitalizacja miasta, poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Dla Burmistrza Stanisława Porady najważniejsze jest zrozumienie potrzeb społeczności lokalnej i skupienie się na realizacji projektów, które wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców. Realizacja celów możliwa jest dzięki nawiązaniu i utrzymanie efektywnej współpracy z instytucjami. Pozyskanie finansowania zewnętrznego jest kluczowe dla sukcesu projektów.