Przejdź do treści

Przemysław Cichocki

    Przemysław Cichocki

    Członek Zarządu Powiatu Legionowskiego, doradca samorządowy Związku Miast Polskich.

    Uczestniczy w przygotowywaniu dokumentów strategicznych jednostek samorządów terytorialnych, podejmuje różne inicjatywy badawcze oraz organizuje kursy i szkolenia dla miast. Lubi wyzwania, innowacyjne projekty oraz działanie na rzecz optymalizacji istniejących procesów w JST.

    Ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, kierunek Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia podyplomowe w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Gospodarką Społeczną, a także studia podyplomowe Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego pn. Akademia Rozwoju Regionalnego. Ukończył wiele kursów i szkoleń.