Przejdź do treści

Paweł Cukrowski

  Paweł Cukrowski

  Paweł Cukrowski, dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Menedżer administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie public relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

  Przewodniczący Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego Związku Województw RP.

  Członek Rad Muzealnych Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie oraz Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

  Członek Rady Ekonomicznej Stacji Muzeum.

  Jeden ze współpomysłodawców Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich, Mazowieckiego Konkursu Filmowego i konkursu dla animatorów kultury „Impuls Kultury”.