Przejdź do treści

Marcin Marzec

    Marcin Marzec

    Urodził się w Sandomierzu. Jest absolwentem Szkoły Podstawowej numer 1 w Sandomierzu oraz I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Po ukończeniu studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wrócił do Sandomierza. Mieszka w Sandomierzu, radny dwóch kadencji od 2010 roku, w ostatniej kadencji pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.

    Związany z Platformą Obywatelską, w wyborach na burmistrza startował z komitetu Przyjazny Samorząd, był popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe i .Nowoczesną.

    21 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta Sandomierza, na który to urząd burmistrza został zaprzysiężony Marcin Marzec pierwszej jego kadencji.

    Hobby – sport. Był piłkarzem ręcznym, obecnie jest trenerem i działaczem w Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej Wisła Sandomierz.