Przejdź do treści

Katarzyna Klimaszewska

Katarzyna Klimaszewska – Dyrektor Centrum Sportu Raszyn.

Autorka koncepcji hali sportowej Centrum Sportu w Raszynie, pozyskała także dla tej gminy prestiżowe wyróżnienie „Sportowa Architektura Regionu – Dominanta Mazowiecka” oraz inicjatorka dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę tej nowoczesnej infrastruktury sportowej w Gminie Raszyn.

Współpracuje z wieloma Związkami sportowymi i Federacjami sportowymi, lokalnymi Klubami sportowymi i ich sekcjami oraz organizacjami, stowarzyszeniami i NGO związanymi ze sportem. Organizator sportowych eventów w skali regionu, kraju i Europy.

Praktyk samorządowy z 13-letnim doświadczeniem. Radna Powiatu Pruszkowskiego kadencji 2014-2018 oraz kadencji 2018-2023. Vice Przewodnicząca pierwszej w Polsce Powiatowej Rady Rozwoju. Pełnomocnik ds. tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030. Współautorka Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Autorka koncepcji hali sportowej CSR, pozyskała dla tej gminy prestiżowe wyróżnienie „Sportowa Architektura Regionu – Dominanta Mazowiecka”. Na początku 2023 roku powołana do zespołu 43 Ekspertów celem tworzenia Strategii Rozwoju Metropolii Warszawskiej do 2040 roku. Wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki na kierunkach: administracja i zarządzanie.

Obecnie doktorantka na Wydziale Prawa warszawskiej uczelni, dysertacja dotyczy „Zrównoważonego rozwoju regionu na podstawie Agendy 2030”.

Ukończyła Ekonomię oraz Zarządzanie Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego. Posiada certyfikat Pracownika Samorządowego MSWiA oraz kilkanaście innych certyfikatów. Była prelegentem wielu ogólnopolskich konferencji i uczestnikiem szkoleń z zakresu administracji publicznej, kontroli zarządczej, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania infrastrukturą sportową i zamówień publicznych. Posiada dyplom międzynarodowego szkolenia „Fit for Change – budowa platformy handlowej w nowoczesnym cyklu sprzedaży”. Ukończyła także studia podyplomowe MBA z tytułem Executive Master of Business Administration.

Odznaczona Orderem Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce za działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa oraz praw człowieka na wszystkich polach aktywności i tworzenia inicjatyw nawiązujących do idei orderu „praemiando inicitat” oraz Złotą Odznaką Kapituły Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia za działalność na rzecz społeczeństwa i praw człowieka.

Laureatka prestiżowego konkursu „Brylanty Łazarskiego” edycji 2020 skierowanego do absolwentów Uczelni Łazarskiego za osiągnięte sukcesy w karierze zawodowej.

Prywatnie: dumna ze swojej rodziny, męża pasjonata ekologii i akwarystyki, córki Mai studentki Wydziału Filologii Polskiej UW oraz syna Mikołaja studenta Wydziału Fizyki UW.

Od lat każdy dzień rozpoczyna o 6-ej rano filiżanką kawy. Pasjonatka fitness, szczególnie stepu i jogi. Jej oczkiem w głowie jest pies York Leon.