Przejdź do treści

Janusz Samel

    Janusz Samel

    Menager sportu z wieloletnim doświadczeniem. Związany z samorządem warszawskim od 2002 roku. Od kwietnia 2014 roku Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji w m.st. Warszawa. Specjalizujący się w tworzeniu rozwiązań i systemów zarządzania sportem i rekreacją. Współtwórca systemu wsparcia klubów sportowych oraz systemu stypendialnego dla najzdolniejszych zawodników i trenerów m.st. Warszawa.

    Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ukończył studia podyplomowe na kierunku Marketing Sportu w Szkole Głównej Handlowej , Zarządzanie Instytucjami Sportowo-Rekreacyjnymi w Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie, Zarządzanie w Administracji Publicznej w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Executive Master of Business Administration. Posiada tytuł zawodowy Menedżera Sportu, a także Profesjonalnego Zarządcy Nieruchomości Sportowych nadany przez Stowarzyszenie Polski Oddział Instytutu Zarządzania Nieruchomości IREM.

    Przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawa w Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w kadencjach III, IV i V. W latach 2017 – 2022 zasiadał w Komisji Sportu Młodzieżowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego.