Przejdź do treści

Jakub Kamiński

Od 15 lat tworzy, koordynuje i zarządza projektami społecznymi w ramach pracy zawodowej i działalności społecznej w kilku organizacjach pozarządowych. Autor kilkudziesięciu projektów społecznych, które zrealizował jako koordynator, trener, moderator, czy mentor. Współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Europa i My, Żyrardowską Federacją Organizacji Społecznych “DZIAŁAJ.MY”, Fundacja Fundusz Współpracy. Prezes Zarządu stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw “Wiskitki.org”. Animator lokalny oraz ekspert ds. usług społecznych i współpracy lokalnej. Pracował w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. Aktualnie w Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie. Trener kompetencji społecznych. Absolwent podyplomowych studiów z zakresu psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS oraz podyplomowych studiów przygotowania pedagogicznego. Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Trenerów Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Prywatnie pasjonat żeglarstwa, podróży i Starego Dobrego Małżeństwa. Szczęśliwy mąż i tata dwójki nastoletnich dzieci.