Przejdź do treści

Izabela Dyakowska

    Izabela Dyakowska

    Profesja: Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju i kapitału społecznego, w tym wolontariatu (młodych, pracowniczego, senioralnego) i partnerstw międzysektorowych. Kwalifikacje: doradca, afiliator, strateg polityk lokalnych i organizacyjnych w zakresie CSR, ZR, ESG, mentor, certyfikowany trener biznesu i organizacji non-profit w zakresie: integracji społecznej i innowacji społecznych, partnerstw i współpracy międzysektorowej, zarządzania organizacją pozarządową, zarządzania projektem społecznym, rozwoju kompetencji społecznych, budowania zespołów i naturalnego przywództwa. Pozycje: Prezeska Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego, Prezeska Fundacji Kapitalni Społecznie.

    Udział w Radach: Członkini Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nagrody i wyróżnienia: Uznana jako Kobieta polskiego CSR wg. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, oraz znalazła się w gronie najbardziej wpływowych osób III sektora wg. ngo.pl.