Przejdź do treści

dr Marcin Zajączkowski

    dr Marcin Zajączkowski

    Prelegent jest praktykiem biznesowym związanym z branżą usługową od 1995 roku, ściślej z rynkiem hotelowym, spa i wellness, turystycznym oraz uzdrowiskowym. Na drodze zawodowej przeszedł przez wszystkie szczeble awansu zawodowego – od szeregowego pracownika, kierownika restauracji, specjalisty ds. sprzedaży i marketingu w branży hotelarskiej konsekwentnie awansując na kierownika, potem dyrektora ds. sprzedaży i marketingu hotelu czterogwiazdkowego, dyrektora zarządzającego kilku hoteli czterogwiazdkowych w kraju, by od wreszcie od 2011 roku pełnić obowiązki prezesa zarządu jednej z największych spółek uzdrowiskowych w Polsce. Równolegle z karierą zawodową był konsultantem i współpracownikiem merytorycznym prasy branżowej związanej z hotelarstwem i usługami spa&wellness, prelegentem wielu konferencji i szkoleniowcem z tego zakresu oraz wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu turystyki medycznej i uzdrowiskowej Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Dr Marcin Zajączkowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów MBA realizowanych przez Dominican University w Chicago oraz UMK w Toruniu i podyplomowych studiów Kopernikańskiej Akademii Służby Zdrowia UMK „Menadżer w Służbie Zdrowia”. Jest również członkiem Stowarzyszenia Unii Uzdrowisk Polskich, a jako ekspert z ramienia Konfederacji Pracodawców „Lewiatan” aktywnie uczestniczył w pracach zespołu ds. opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce.