Przejdź do treści

Debaty, warsztaty, panele eksperckie

26 września 2024 r.
Arena Legionowo

Najważniejsze wydarzenie
regionalnego sportu

UDZIAŁ BEZPŁATNY!

DO FORUM POZOSTAŁO:


Europejskie Forum Regionalnego Sportu

Europejskie Forum Regionalnego Sportu to przestrzeń do spotkań dla zawodników, trenerów, menadżerów sportu oraz pasjonatów sportu.

Forum skupiać będzie się na kluczowych tematach związanych z rozwojem sportu na poziomie regionalnym, inwestycjami w infrastrukturę sportową, organizacją imprez sportowych oraz promocją sportu jako czynnika wpływającego na rozwój gospodarczy regionu.

Dla kogo?

Kluby Sportowe

Biznes

Samorząd

Arena Legionowo

Europejskie Forum Regionalnego Sportu odbędzie się w Arenie Legionowie.


Partnerzy